Przegląd legislacyjny

Kwartalnik Chemiczny porusza zagadnienia prawne oraz wiedzy, które stają się niezbędne nie tylko do zapewnienia właściwego prowadzenia dzielności, również i bezpieczeństwa. Branża chemiczna, kosmetyczna, transportowa i wiele innych muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy. Wszystko również, dlatego że ich funkcjonowanie wpływa na stan naszego środowiska naturalnego. Wiele przepisów krajowych i międzynarodowych odnosi się właśnie do tej kwestii nakładając odpowiednie uprawnienia oraz obowiązki.

 

THETA Doradztwo Techniczne
ul. Żeligowskiego 32/34
90-643 Łódź

www: kwartalnikchemiczny.pl